Dzierzoniow Magiczny! Top.

Zapomniany zamek i kamień z datą

Jeszcze na dawnych XVIII-wiecznych panoramach miasta widać nikłe ruiny, a dawne opisy z tego czasu przekazują informację o rozpadającym się zamku. Niewiele o nim wiadomo. Być może wyrósł razem z murami miejskimi, może na miejscu starszych budowli. Zwał się Hummelschloss. Na początku był siedzibą wójta, później przez wieki służył okolicznym rodom rycerskim, w tym między innymi Seidlitzom. Być może jego gospodarzami byli także Joannici opiekujący się położonym w pobliżu najstarszym dzierżoniowskim kościołem - św. Jerzego. I choć zamek zniknął, zapewne rozebrany, jeszcze dziś wprawne oko dostrzeże ślady dawnej bramy, być może... wjazdu do zamku. Miejsce po nim wskazuje nam wstawiony w lico murów na początku minionego stulecia piękny renesansowy portal pochodzący z jednej z kamienic rynkowych. Tam też można znaleźć tajemniczy kamień z wyrytą datą - 1594. Czy jest to jakiś zachowany ślad po zamku? Na co wskazuje owa data? Co upamiętnia? Pytania pozostają bez odpowiedzi, podobnie jak to, czy zamek posiadał piwnice. Jeśli tak, to wciąż czekają one na swoich odkrywców.

Dzierżoniów Magiczny to:

Unikatowy projekt dwóch dzierżoniowian Tomasza Śnieżka i Daniela Stawczyka. Na płycie CD znajduje się 10 utworów (+bonus track) muzyki elektronicznej, będącej ilustracją do opisanych w książeczce miejsc. Ilustrację fotograficzną wykonał Jacek Kobryń. autorzy
okladka

Dzierżoniów Magiczny to:

 1. Ratusz w gwiazdach
 2. Jan Nepomucen - dwa oblicza
 3. Zagadkowa postać z kościelnej wieży
 4. Zapomniany zamek i kamień z datą
 5. Skrzyżowanie dziejów
 6. Mury miejskie - siła i piękno
 7. Perła Langhansa i zwycięstwo wiary
 8. Zakątek z Nadzieją
 9. W murach klasztoru
 10. Ku gwiazdom
 11. Magiczne góry (bonus track)
 12. Dzierżoniów Magiczny (fragmenty).mp3

Dzierżoniów Magiczny to:

Dzierżoniów Magiczny to:

Patronat Medialny i Strony Przyjacielskie:

Sniezek1